OBECNÉ INFO

Velice nám záleží na tom, aby se koťátka u nás s láskou vychovaná dostala pouze do prostředí, kde budou také milovaná a opečovávaná. Mějte na paměti, že koťátko je živý tvor a kočička vás bude provázet v dobrém i špatném po mnoho let. Proto prosíme, abyste před koupí koťátka pečlivě a zodpovědně zvážili všechna pro i proti, aby vaše společná cesta životem byla šťastná.

Koťátka od nás budou odcházet nejdříve ve 13. týdnu, všechna s PP, očkovaná, odčervená, čipovaná s europasem, naučená čistotě, zvyklá přijímat všestrannou stravu.

Koťátka, která nejsou určena do chovu, odcházejí od nás ve věku 14 - 16 týdnů, již kastrovaná. Pro budoucí majitele koťátka je to velice výhodné, protože se vyhne možným problémům spjatým s operací a případnému nežádoucímu chování. Pro koťátka je kastrace v tomto věku daleko menší zátěží a rekonvalescence probíhá rychleji než u dospělého zvířete. Vzhledem k tomu, že i v současnosti někteří veterináři stále doporučují kastraci až v pozdějším věku, snažili jsme se získat co nejvíce relevantních informací k tomuto tématu. V celém světě bylo publikováno mnoho studií (např. zde, tu, tady, atd.) zabývajících se tímto tématem, ale v žádné se neprokázalo, že by raná kastrace měla v porovnání s kastrací v tradičním věku jakýkoliv nepříznivý dopad jak na zdraví, tak i chování zvířete.