OBECNÉ INFO

Velice nám záleží na tom, aby se koťátka u nás s láskou vychovaná dostala pouze do prostředí, kde budou také milovaná a opečovávaná. Mějte na paměti, že koťátko je živý tvor a kočička vás bude provázet v dobrém i špatném po mnoho let. Proto prosíme, abyste před koupí koťátka pečlivě a zodpovědně zvážili všechna pro i proti, aby vaše společná cesta životem byla šťastná.

Koťátka od nás budou odcházet nejdříve ve 14. týdnu, všechna s PP, očkovaná, odčervená, čipovaná s europasem, naučená čistotě, zvyklá přijímat všestrannou stravu.

Koťátka, která nejsou určena do chovu, odcházejí od nás již kastrovaná. Pro budoucí majitele koťátka je to velice výhodné, protože se vyhne možným problémům spjatým s operací a případnému nežádoucímu chování. Pro koťátka je kastrace v tomto věku daleko menší zátěží a rekonvalescence probíhá rychleji než u dospělého zvířete. Vzhledem k tomu, že i v současnosti někteří veterináři stále doporučují kastraci až v pozdějším věku, snažili jsme se získat co nejvíce relevantních informací k tomuto tématu. V celém světě bylo publikováno mnoho studií (např. zde, tu, tady, atd.) zabývajících se tímto tématem, ale v žádné se neprokázalo, že by raná kastrace měla v porovnání s kastrací v tradičním věku jakýkoliv nepříznivý dopad jak na zdraví, tak i chování zvířete.